Usui

A világ
leckekönyv, amelyben
az összeadást gyakorolhatod.
Ez nem valóság,
de kifejezheted benne a valóságot is,
ha úgy kívánod.

Úgyszintén
szabad ostobaságot írnod belé,
vagy hazugságokat, de lapjait
ki is szakíthatod.

Az utolsó évtizedekben az emberi társadalom fejlõdésének központjában az egyensúly megteremtése állt. Megtanulni kiegyensúlyozni a családi és munkahelyi életünket, egyensúlyba hozni külsõ és belsõ világunkat napjaink fõ foglalatosságává váltak. Megértettük, hogy ez az egyensúly amit életvitelünkben kialakíthatunk, nyugalomhoz, lelki békéhez, erõhöz vezet, felszabadít a stressz és betegségek uralma alól. A belsõ és külsõ béke eléréséhez egyre többen fordulnak a vallások helyett a spiritualitás felé. A Reiki egyike ezeknek a spirituális utaknak, egy beavatásokon alapuló személyiségfejlesztõ módszer, valamint a kézrátétes gyógyítás egyik formája. A Reiki-energia az intelligens életerõ, amely segít visszaállítani szellemi-, lelki- és fizikai egyensúlyunkat.

A Reiki kifejezés egy japán szóösszetétel, melynek elsõ tagja - a REI - univerzálist, kozmikust, istenit, spirituálist, szentet, és a második tagja - a KI - energiát, erõt, életerõt jelent, amely a világegyetemben mindenütt jelen van. E két szótagot összeolvasva, megérthetjük a szóösszetétel valódi jelentését: Spirituális Energia, Univerzális Energia, a Mindenség Ereje, vagy Egyetemes Életenergia. Ezek a kifejezések egyáltalán nem új keletûek, az életenergia a világ minden táján ismert fogalom. Kínában chi-nek, a hinduk prana-nak, az egyiptomiak ka-nak, a görögök pneuma-nak, a szufik barakka-nak nevezték. Hippokratész "a természet gyógyító ereje”-ként említette, Paracelsus numia-ként, Hermes Trismegistos telesma-ként, Dr. Wilhelm Reich orgon-ként, az orosz kutatok bioplazmikus energiaként, az általános parakutatók ötödik energiaként, valamint a modern tudomány kozmikus energiaként, és a sor meg hosszan folytatódhatna. Minden elnevezésnek megvan a maga sajátossága, mind különböznek egymástól, a kortól és helytõl függõen, ahol használták õket, de mégis egybecsengenek, mint egy nagy család, ugyanazt az erõt írják le. A Reiki nem más, mint a mindent átható erõ, mely egyidõs az emberiséggel, mindig ismert volt és mindig jelen volt a Földön. Egy és oszthatatlan. A Reiki nem vallás, viszont hirdeti minden õsvallás alapját, a Szeretetet. Jelen van a világ minden érzõ és érzéketlen jelenségében. Számára minden elõ és tiszteletre méltó. Ebbõl a sajátosságából ered, hogy a Reiki nem egy természetgyógyászati módszer, hanem az emberré válás egyik útja.

Hogy hogyan mûködik? Egyszerûen és természetesen. A test-lélek-szellem egységében hat, a zavarok, a betegségek okát szûnteti meg. Hozzásegít, hogy ismét megszeressük önmagunkat. Segít áthidalni a köztünk és környezetünk között tátongó szakadékot, amit életünk során teremtettunk, és újra megteremti az eredendõ harmóniát.

A Reiki minden embernél másképpen hat, úgy és ott fejti ki igazán hatását, ahol és ahogyan az adott személynek a legnagyobb szüksége van rá. A Reiki egyensúlyt teremt, segít felfedezni és megérteni a betegségeink okait. Támogat minden gyógyulási folyamatot, enyhíti a fájdalmakat, megkönnyíti a stressz és a nehéz szituációk elviselését. Helyreállítja a test és lélek egyensúlyát, megfékezi a negatív érzelmeket és gondolkodást, segít a harag és a félelem leküzdésében. Serkenti a kreativitást és a teljesítõképességet. Segíti és harmonizálja a személyiség fejlõdését és hozzájárul emberi kapcsolataink harmonikusabbá tételéhez. A REIKI nem hit, nem vallás, nincsenek dogmái, elõírásai, tiltásai, elõfeltételei és rítusai, ugyanakkor jól megfér bármilyen világnézettel és tanítással. Mindenben segít és semmiben sem korlátoz. A REIKI egyike a legtisztább, legcsodálatosabb utaknak, mely elvezet téged saját megismeréseden keresztül a világ megismeréséig, mert a Reiki rácsodálkozás a világra. A Reiki maga az Élet.

A Reiki eredetérõl szóló történetek fõleg szájhagyományokon alapulnak, melyek mestertõl mesterig, mestertõl tanítványig terjednek. Napjainkban a Reiki eredet-történetének többféle változata is ismert. A ma ismert rendszer megalapítója/újra felfedezõje Mikao Usui volt, õ nevezte el ezt az energiát Rei-Ki-nek. Lehet, hogy már soha sem tudjuk meg a teljes igazságot Usui életérõl. Mindaz, amit eddig sikerült megtudni élettörténetérõl, mint egy puzzle-t, kis darabkákból tették össze és rengeteg még a homályos pont, egyes pontokban már-már a misztikumot súrolják az információk. Usui 1865. augusztus 15-én született Japánban. Feljegyzéseibõl kiderül, hogy szeretett tanulni és az élethosszig tartó tanulás híve volt. Kedvelt tantárgyai közé tartozott a gyógyítás, a pszichológia, a költészet. Élete folyamán sohasem lankadt spirituális önképzésében. Egy a Kurama-hegyen tartott 21 napos magányos böjt és meditáció utolsó napján mély meditációs élményben volt része. E kitágult tudatállapotban szerezte meg Usui azt a tudást és képességet, amelyet késõbb Reikinek nevezett el és továbbadott tanítványainak. Usui mester hamarosan tanítványokat fogadott és átadta a beavatás módszerét az arra érdemes embereknek. Több tanítványa is volt, köztük Chujiro Hayashi. Ezen az ágon kerül át késõbb a Reiki a nyugati világba, Hawayo Takata asszony közvetítésével, akit Hayashi avatott mesterré. A Reiki mára egy világméretûnek nevezhetõ mozgalommá vált.

Takata 1980-ban bekövetkezett halála után zûrzavar keletkezett tanítványai között az igaz/hiteles tanítást illetõen. Ma a világban a Reikinek több irányzata és változata is létezik, a saját beavatási módszereivel. Egyes mesterek szövetségekbe tömörülnek, mások függetlenként tanítanak. Tovább él a Reiki hagyományos ága is, amely az eredeti leszármazási ág (Usui - Hayashi - Takata) tanításainak rendszerét és tartalmát képviseli.

Lévén, hogy én is ennek a hagyományos vonalnak vagyok tanítványa és tanítója, ez az oldal fõleg a tradicionális Reiki vonal után érdeklõdõk számára készült, de remélem, hogy bárki más is talál majd számára hasznos információt.