"Életutadon a benned élõ,
tanuló lény vezet,
a játékos szellem,
aki igazi önmagad.

Ne fordulj el
a lehetséges jövõktõl,
mielõtt meg nem bizonyosodtál,
hogy nincs mit tanulnod belõlük."

A Reikivel való elsõ találkozásomkor (egy könyvben olvastam róla) kissé csalódottan vettem tudomásul, hogy ez egyedül nem megy. Ezt nem lehet könyvbõl megtanulni. A Reiki egy behangolásokon alapuló rendszer, és ezeket a behangolásokat a tanítvány a mesteren keresztül kapja meg. A behangolásokat csak avatott mesterek végezhetik el. A tradicionális vonal fõ jellegzetessége, hogy a behangolási szertartások változatlanul megmaradtak, és minden tradicionális mester vissza tudja vezetni "leszármazási ágát" egészen Usui mesterig.

A Reiki-behangolásokat beavatási szertartásoknak is nevezhetjük. A szellemi fejlõdés útján a beavatásoknak fontos szerepe van. Megteremtik a lehetõségét annak, hogy azok, akik elértek már egy meghatározott tudatossági szintet, továbbléphessenek szellemi útjukon, ugyanakkor viszont "kizárják" azokat, akik nincsenek felkészülve a változásra. Az avatáson átesõ személy egy olyan folyamaton megy át, melynek késõbbi életében maradandó érzelmi hatásai lesznek. Ez a hatás, változás lehet egy állandósult a tudat számára megnyilvánuló forma, de lehet egy tudat alatti töltés is, mely nem, vagy idõnként részlegesen kerül a felszínre. A Reiki beavatási szertartások során "egy Reiki-mester egy nagyon õsi tibeti módszer segítségével energiát ad át felfokozott befogadásra képes állapotban lévõ tanítványának. Ez az energia olyan módon mûködik, hogy a tanítvány feje tetején létrehoz egy nyitott csatornát a beáramló kozmikus energia számára, melyet az a kezelések közben használhat a jövõben. Ezenkívül megnöveli a test rezgésszámát, s ez elindít egy 21 napos tisztulási folyamatot, mely amiatt következik be, hogy az adott személy energiái gyorsabban kezdenek mûködni és emiatt megszûnnek az energiablokkok, és szinte "levedli" magáról a negatív mûködési mintákat." (P. Horan)

Ma a tradicionális Reikinek három fokozata van, bár ez Usui idejében nem volt így. Akkor a tanítvány együtt élt mesterével és fejlõdésének függvényében, lépésrõl lépésre kapta meg a tanításokat és lépett feljebb a Reiki lépcsõin. Nem volt elhatárolható rész a tanításban. Aki a mester szerint méltó volt a továbblépésre az észrevétlenül haladt és mesterré vált. A Reiki szintekre való osztását elõször Hayashi végezte, hogy felmérhesse tanítványainak elkötelezettségét, lelki megvilágosodottságát és szellemi fejlettségét. Késõbb Takata asszony megõrizte a Hayashitól átvett osztott avatási módszert, mert igen jónak, és a nyugati világban is alkalmazhatónak találta. Rendszeresítette a három fokozatban történõ avatási módszert, így meghonosítva a világban önmaga és a tanítványai által.

Napjainkban a tanfolyamok többnyire már egy hétvégére korlátozódnak. De ne higgye senki, hogy ez alatt mindentudóvá válik. A tanfolyamok fõ szerepe az alapinformáció átadásában és a behangolásokban áll. Igazából a mester megmutatja az ajtót, a tanítvány kezébe adja a kilincset, de ez utóbbin múlik, hogy a küszöböt átlépi-e.

A behangolások hatása mindenkinél más és más, attól függõen, hogy rezgései szintje éppen milyen, amikor az elsõ behangolást megkapja. "Ha már jó ideje dolgozol azon, hogy tudatosabbá válj, és elértél egy magasabb rezgésszintet, akkor a behangolások következtében egy "hétmérföldes" lépést tehetsz elõre, egy még magasabb szint felé. Egy olyan valaki számára, aki most kezd tudatállapotának megváltoztatásán dolgozni, mindez szintén "hétmérföldes" lépést jelenthet, de energiájának változása nem lesz olyan szembeszökõ. S ami a Reikiben a legcsodálatosabb, az az, hogy meg a behangolások okozta "hétmérföldes" lépés után is tovább növelheted rezgései szintjét!"