Az elsõ lépés az õskori metafizikai hagyomány felé nem lehet más, mint a tanítványi alázat: mert az embert nem a technika alakítja át, hanem a szellem.Hol fogjak hozzá ?

Amióta ez az oldal megszületett, egyre többen kérdezték meg, hogyan és hol részesülhetnének a Reiki tanításaiban, hol kezdjék útjukat a Reiki és önmaguk felé.
Íme néhány válasz.
Az emberek más és más motivációval jönnek a tanfolyamokra. Van, aki másokon akar segíteni és van, aki csak önmagán, de bármi legyen is a belsõ szándék, ha kell, a Reiki a megfelelõ idõben megjelenik életükben.

Az elinduláshoz két dologra van feltétlenül szükség: arra, aki ezt az utat szeretné járni és arra, aki segít elindulni rajta, azaz a tanítványra és a tanítóra.
Amikor megszületik bennünk a vágy, hogy megismerjük ezt a spirituális utat, már meg van a tanítvány.
A Reikit elsajátítani könnyû, bárki számára elérhetõ. Nem feltételez semmiféle ezoterikus alapismeretet, nem kell különféle meditációs, vizualizációs vagy légzõ-gyakorlatokat, mantrákat vagy más különlegességeket megtanulni. Elég a nyitottság és az akarat. Bár azt mondtam, nem szükséges a Reiki módszerének elsajátításához semmiféle alapismeret, mindenképpen sokat segít a tanítványnak és a tanítónak is, ha az elõbbinek van alapvetõ fogalma arról, hogy mit szeretne, mit vár el a tanfolyamtól, a Reikitõl és ha már vannak tapasztalatai más spirituális utakon. Ugyanakkor a túlinformáltság is lehet egy akadály, fõleg ha a beszerzett információk tévesek, mert nehéz túllépni az elõítéleteken és az általunk megfogalmazott korlátokon.
Amikor megfogalmazódott bennünk a szándék és fel vagyunk készülve rá, a megfelelõ pillanatban megjelenik az alkalom is. Elõfordulhat, hogy valahol felfedezünk egy plakátot, egy újság hirdetést vagy talán egy ismerõsünktõl hallunk egy közelebbi tanfolyamról. És megtörténhet, hogy bármennyire szeretnénk is ott lenni, nem adatik meg a lehetõség, különféle dolgok megakadályoznak a részvételben. Ez a biztos jele annak, hogy még nem jött el az idõ, nem ez az a tanfolyam, amin részt kell vennünk.

Hogy találjuk meg mesterünket ?

Egy tanfolyammal kapcsolatban fontosnak tartom azt, hogy a tanulni vágyó ott jól érezze magát a bõrében, hogy el tudja fogadni a mestert vezetõjének, hogy találjon személyiségük, hogy egy bizalmi kapcsolat tudjon kialakulni közöttük, hogy legyen egymás számára mondanivalójuk.
Lévén, hogy a tradicionális vonalak mellet sok nem-tradicionális vonal is létezik, jó tisztázni a legelején, hogy milyen tanfolyamon veszünk részt. (Ez nem jelenti azt, hogy a nem-tradicionális vonalak rosszabbak vagy jobbak lennének. Mindegyik más és mindegyiknek van mondanivalója a megfelelõ személyek számára.) Úgy gondolom fontos, és arra is szoktam biztatni a résztvevõket, hogy merjenek kérdezni. Bármikor bármilyen kérdés felmerül, fel kell tenni azt. A tanító dolga az, hogy válaszoljon a kérdésekre. Egy jó tanító türelmes és nem fél a kérdésektõl.

A Reiki behangolásokat csak avatott mesterek tudják elvégezni, így magától értetõdõ, hogy a tanulni vágyónak egy képzett tanítót kell találnia. Ha a Reiki tradicionális vonalán szeretnénk elindulni, tudnunk kell azt, hogy a tradicionális mesterek vissza tudják vezetni beavatási láncukat egészen Usui Mesterig.

Néhány kérdés, ami segíthet a mester keresésben és a döntésben:
  • Tradicionális vagy nem tradicionális Reikit tanít?
  • Gyakorolja a Reikit (végez kezeléseket önmagán és másokon) vagy csak tanít?
  • Mennyi ideje gyakorolta a Reikit, amikor megkapta a mesteri beavatást?
  • Mennyi ideje tanít? (persze mindenkinek el kell kezdeni valahol)
  • Mirõl lesz szó a tanfolyam alatt? Mennyi ideig tart ? Hány behangolás lesz? Milyen elméleti ismeretekrõl lesz még szó? Lesz-e gyakorlati oktatás?
  • Tanfolyam után elérhetõ-e, ha még kérdések merülnek fel?
  • Mennyi idõnek kell eltelnie ahhoz, hogy tovább léphessek a következõ szintre, ha szeretném majd megtenni ezt a lépést?

Általában a tanfolyamok bevezetõjében ezekre a kérdésekre választ kapunk. De ha nem, bátran rá lehet kérdezni. Mindig hallgassunk az intuíciónkra, belsõ megérzéseinkre. Így megtalálhatod azt a mestert, aki legjobban megfelel egyéniségednek. Két egyforma mester nincs, bár a különbségek nem a beavatások hatékonyságában, hanem az átadott tudásban vannak. A beavatások függetlenek a mestertõl – õ csak egy csatorna az energia, a Reiki számára. A tanításban viszont sokat számít a tapasztalat és az elõadói készség, valamint az átadott információk minõsége.

Ugyanakkor, szerintem, kerülni kell az olyan tanítókat, akik azt állítják, hogy az õ Reikijük jobb, mint a másé, és azokat is, akik pillanatok alatt megtörténõ csodákat ígérnek (egy csapásra megszûnik az AIDS, a rák, stb. pusztán a tanfolyam elvégzésétõl). Ezek az emberek semmit nem értenek a Reikibõl.

Miért kell fizetni a tanfolyamért ?

Sokszor felmerül a kérdés, miért kell fizetni a tanfolyamért, ha ez egy mindenki számára elérhetõ univerzális energia? Nem az energiáért kell fizetni, hanem a tanító idejéért, az átadott ismeretekért. Ugyanakkor ez egy próbakõ is az elszántságra. Vagyok-e hajlandó legalább ennyit áldozni egy jobb, egészségesebb életre. A legtöbb ember, amikor pénzrõl hall és a pénzhez kapcsolódó élményeit veszi számba, kisebb-nagyobb idegösszeroppanás szélén áll. Életünk nagy része a pénz körül mozog és nehéz e témában megõrizni a lelki egyensúlyt.
A pénz nem egy piszkos valami és a spiritualitás nem áll ellentétben a pénzzel. Igazából azzal, hogy elzárkózunk ettõl a témától, csak az Egység egy szeletétõl zárkózunk el és önmagunknak újabb és újabb problémákat generálunk. A pénz is csak az energia egy különös megjelenési formája, olyan, amelyet mindenki könnyen használhat arra, hogy javakhoz és szolgáltatásokhoz jusson általa. A problémát csak a hozzáállás okozza.
Nagyon sok ember nem képes megbecsülni azt, amit ingyen kap. Jó példa erre az élet és az egészség. Amíg nincs valamilyen bajunk, addig ezeket teljesen magától értetõdõ dolgoknak vesszük. A Reiki egy érték, így a tanfolyamok vagy kezelések ára ezt is jelzi. És hogy mennyibe kerüljön a Reiki? Nehéz megmondani, nehéz árcédulát ragasztani rá, mert különböznek az emberek és a helyzetek. Ami egyeseknek sok, az másoknak nem jelent semmit. Ami igazán fontos, hogy a tanítvány önmagáért akarjon tanulni és használja mindazt, amit kapott. Végsõ soron az számit, ki hogyan használja a Reikit. A Reiki semmivel sem fog több életörömöt, harmóniát, egészséget, nyitottságot vagy bölcsességet adni annak, aki nem használja. A beavatások csak az elindulás, de nem a megérkezés.

Mi történik a tanfolyamokon ?

A tanfolyamok tartalma, egy általános vezérvonal kivételével, mesterrõl mesterre változik. A behangolásokat elméleti és gyakorlati oktatások egészítik ki.

Az elsõ fokozat tanfolyamán a tanítványok megismerkedhetnek a Reiki jelentésével, történetével. Részt vesznek a behangolási szertartásokon, és ez által megkapják a kézrátételes (közvetlen) energiacsatornázás képességét. A résztvevõk elsajátítják a kezelések alatt használt kézpozíciókat, megismerkednek a Reiki filozófiájával, alapelveivel, fokozataival. Át szoktam adni néhány alap információt az energiatestekrõl, csakrákról, a betegségek lelki okairól. Mindenkinek lehetõsége van az ön és csoportos kezelések gyakorlására, így mindenkinek lehetõsége van megtapasztalni és másokkal megosztani a Reiki csatornázásának élményét.

Külsõségekben a második fokozat tanfolyama megegyezik az elsõ fokozatéval. Itt is a behangolást elméleti és gyakorlati oktatás kíséri. Az elsõ fokozat anyagának rövid átismétlése után a résztvevõk megismerkednek és elsajátítják a Reiki három szimbólumát, valamint ezek gyakorlati használatát (távkezelések, terem behangolás stb.). Ismét lehetõség van a csoportos gyakorlásra távkezelések formájában.
A második fokozat azonban nem javasolható és adható mindenkinek, aki elvégezte az elsõ fokozat tanfolyamát. Ez már érettség kérdése. Fontosnak tartom, hogy a résztvevõnek legyenek tapasztalatai a Reiki útján, hogy a Reikit mint egy spirituális utat válassza. Szükség van az elszántságra, a szellemi fejlõdés és a saját korlátaink legyõzésének vágyára.

Hogy tudok tanfolyamot szervezni ?

Ez egy fontos kérdés lehet abban az esetben, ha városodban vagy egyetlen, a lakhelyedhez közel esõ helységben, sem szerveznek tanfolyamokat és nem vagy hajlandó, illetve nem tudsz egy távolabbi helységbe utazni. Így, ha vállalod a tanfolyam szervezésével járó feladatokat, meg tudod teremteni magadnak a lehetõséget, hogy részesülj a Reiki csodájában.
Meglehet minden mesternek mások az elvárásai, megpróbálok néhány ötletet adni ezzel kapcsolatban (a tényleges feltételeket egyeztetheted a mestereddel): elõször is szükség lesz két teremre. Az egyik egy tágasabb helység, ahol kényelmesen elférnek a résztvevõk, ahol a tanfolyami tevékenység nagy része zajlik. Ajánlott, hogy ebben az elõadó teremben lehetõség nyíljon a Reiki kezelések gyakorlására is. A második terem, a behangoló terem. Ez egy kisebb, zárt helység, ahol majd a behangolások végzõdnek. A behangolás vagy beavatás egy életre szóló élmény, így fontosnak tartom, hogy a résztvevõ zavartalanul tudja átélni ezt, ezért jó, ha ez a terem a külsõ zajoktól is védett. A termek nagysága persze függ a résztvevõk számától is, így lehetnek iskolai osztálytermek, de akár egy magánlakás szobái is. Persze az elõadó és behangoló termek mellet az illemhely léte is követelmény.
A második fontos dolog idõpontot egyeztetni a mesterrel, míg a harmadik az esetleges más résztvevõk értesítése. Hogy mekkora az ideális létszám? Nincsenek erre kõbevésett szabályok. A tanfolyam megtartható egyetlen résztvevõvel is. Ugyanakkor szerintem jó, ha legalább két-három résztvevõ van, mert így lehetõség teremtõdik a tapasztalatok cseréjére. Itt nem elsõsorban a tanfolyamra gondolok, hanem inkább az utána következõ idõszakra, amikor, ha több Reiki-gyakorló van, lehetõség adódik a közös munkára, információ és tapasztalat cserére, kölcsönös támogatásra.

Hogyan készülj a tanfolyamra ?

Próbálj meg minden zavaró körülményt kizárni, légy jelen teljes lényeddel a tanfolyamon. Szenteld az egész napodat/hétvégédet a Reikinek. Próbáld úgy szervezni az egyéb tevékenységeidet, hogy ne kelljen idõ elõtt elrohannod a tanfolyamról. Öltözz kényelmesen és hozz magaddal jegyzetfüzetet, hogy lejegyezhesd mindazt, amit fontosnak tartasz. Készülj tudatosan a tisztulási idõszakra, segítsd szervezetedet a megfelelõ táplálkozással, a szivar, kávé, alkohol elhagyásával (legalább a tanfolyam alatt).

Befejezés képpen még néhány jó tanács, függetlenül, hogy melyik utat választod:
Hallgass az intuíciódra, mindig légy nyitott és õszinte magaddal szemben. Merj vidámnak, boldognak lenni. Ne félj szembeszállni korlátaiddal, lépj túl elõítéleteiden.
„Az eredendõ bûn: korlátozni a Létezõt. Ne tedd.”